COMBO LIVESTREAM NỔI BẬT

-25%
Bộ Thu Âm Mini Focusrite Scarlett Solo Studio Pack 3rd (Gen) Bộ Thu Âm Mini Focusrite Scarlett Solo Studio Pack 3rd (Gen)
-19%
Combo Sound Card Icon Upod Pro Và Micro Takstar PC-K850 Combo Sound Card Icon Upod Pro Và Micro Takstar PC-K850

Combo Sound Card Icon Upod Pro Và Micro Takstar PC-K850

5,790,000₫ 7,150,000₫

(16 đánh giá)
-22%
 Combo Thu Âm Focusrite 2i2 3rd Gen Và Micro MXL V67i - Phụ Kiện Xịn  Combo Thu Âm Focusrite 2i2 3rd Gen Và Micro MXL V67i - Phụ Kiện Xịn
-25%
 Sound Card XOX K10 10th Bản 2020 Và Micro Thu Âm ISK AT100  Sound Card XOX K10 10th Bản 2020 Và Micro Thu Âm ISK AT100
-8%
 Sound Card K300 Autotune Và Micro Thu Âm ISK AT100 Chính Hãng  Sound Card K300 Autotune Và Micro Thu Âm ISK AT100 Chính Hãng
-19%
Combo Sound Card Icon Upod Pro Và Micro Takstar SM 8B Combo Sound Card Icon Upod Pro Và Micro Takstar SM 8B

Combo Sound Card Icon Upod Pro Và Micro Takstar SM 8B

3,250,000₫ 3,990,000₫

(4 đánh giá)
-17%
Combo Sound Card Alctron U16K MK3 Và Micro Takstar PC K850 Combo Sound Card Alctron U16K MK3 Và Micro Takstar PC K850

Combo Sound Card Alctron U16K MK3 Và Micro Takstar PC K850

6,050,000₫ 7,250,000₫

(6 đánh giá)
-20%
Sound Card H9 Bluetooth Và Micro Thu Âm ISK AT100 Sound Card H9 Bluetooth Và Micro Thu Âm ISK AT100

Sound Card H9 Bluetooth Và Micro Thu Âm ISK AT100

1,650,000₫ 2,050,000₫

(3 đánh giá)
-20%
 Sound Card K300 Autotune Và Micro Thu Âm LGT240  Sound Card K300 Autotune Và Micro Thu Âm LGT240

Sound Card K300 Autotune Và Micro Thu Âm LGT240

1,650,000₫ 2,050,000₫

(1 đánh giá)
-34%
 Combo Sound Card K300 Autotune Và Micro Thu Âm BM900  Combo Sound Card K300 Autotune Và Micro Thu Âm BM900

Combo Sound Card K300 Autotune Và Micro Thu Âm BM900

1,350,000₫ 2,050,000₫

(1 đánh giá)
-24%
Bộ Thu Âm Mini Focusrite Scarlett 2i2 Studio Pack 3rd (Gen) Bộ Thu Âm Mini Focusrite Scarlett 2i2 Studio Pack 3rd (Gen)
-28%
 Combo Sound Card K300 Và Micro Hạt Gạo Thu Âm, Livestream  Combo Sound Card K300 Và Micro Hạt Gạo Thu Âm, Livestream
-15%
Combo Thu Âm Focusrite 2i2 3rd (Gen) Và Micro Takstar PC K850 - Phụ Kiện Xịn Combo Thu Âm Focusrite 2i2 3rd (Gen) Và Micro Takstar PC K850 - Phụ Kiện Xịn
-18%
Combo Sound Card Alctron U16K MK3 Và Micro Takstar PC K320 Combo Sound Card Alctron U16K MK3 Và Micro Takstar PC K320

Combo Sound Card Alctron U16K MK3 Và Micro Takstar PC K320

3,790,000₫ 4,650,000₫

(3 đánh giá)
-19%
 Combo Sound Card Focusrite Solo Gen 3 Và Micro MXL 770  Combo Sound Card Focusrite Solo Gen 3 Và Micro MXL 770

Combo Sound Card Focusrite Solo Gen 3 Và Micro MXL 770

5,600,000₫ 6,900,000₫

(1 đánh giá)
-17%
Combo Sound Card Icon Upod Và Micro AKG P120 Combo Sound Card Icon Upod Và Micro AKG P120

Combo Sound Card Icon Upod Và Micro AKG P120

4,890,000₫ 5,900,000₫

(1 đánh giá)
-26%
 Sound Card XOX K10 10th Bản 2020 Và Micro Thu Âm Takstar PC K320  Sound Card XOX K10 10th Bản 2020 Và Micro Thu Âm Takstar PC K320
-19%
Combo Sound Card Focusrite Solo Gen 3 Và Mic Technica AT2020 Combo Sound Card Focusrite Solo Gen 3 Và Mic Technica AT2020

Combo Sound Card Focusrite Solo Gen 3 Và Mic Technica AT2020

5,850,000₫ 7,250,000₫

(2 đánh giá)