COMBO LIVESTREAM

-24%
Bộ Thu Âm Mini Focusrite Scarlett 2i2 Studio Pack 3rd (Gen) Bộ Thu Âm Mini Focusrite Scarlett 2i2 Studio Pack 3rd (Gen)
-24%
Bộ Thu Âm Mini Focusrite Scarlett Solo Studio Pack 3rd (Gen) Bộ Thu Âm Mini Focusrite Scarlett Solo Studio Pack 3rd (Gen)
-14%
 Combo Hát Live Mixer Mickle E4 Và Micro AKG P5I Chính Hãng  Combo Hát Live Mixer Mickle E4 Và Micro AKG P5I Chính Hãng
-20%
 Combo Hát Live Mixer Mickle E4 Và Micro Takstar PC-K850  Combo Hát Live Mixer Mickle E4 Và Micro Takstar PC-K850

Combo Hát Live Mixer Mickle E4 Và Micro Takstar PC-K850

5,200,000₫ 6,500,000₫

(0 đánh giá)
-17%
 Combo Hát Live Mixer Yamaha F4 Plus Và Micro Takstar PC K200  Combo Hát Live Mixer Yamaha F4 Plus Và Micro Takstar PC K200
-20%
Combo Hát Live Mixer Yamaha F4 Và Micro Takstar PC K200 Combo Hát Live Mixer Yamaha F4 Và Micro Takstar PC K200

Combo Hát Live Mixer Yamaha F4 Và Micro Takstar PC K200

1,890,000₫ 2,350,000₫

(1 đánh giá)
-17%
 Combo Mixer Max 68 Pro Và Micro CAF P12 Pro  Combo Mixer Max 68 Pro Và Micro CAF P12 Pro

Combo Mixer Max 68 Pro Và Micro CAF P12 Pro

3,200,000₫ 3,850,000₫

(2 đánh giá)
-20%
 Combo Mixer Max 68 Pro Và Micro Takstar PC K200 Cao Cấp  Combo Mixer Max 68 Pro Và Micro Takstar PC K200 Cao Cấp

Combo Mixer Max 68 Pro Và Micro Takstar PC K200 Cao Cấp

3,250,000₫ 4,050,000₫

(4 đánh giá)
-20%
 Combo Mixer Yamaha F4 Bluetooth Và Micro Karaoke CAF P12  Combo Mixer Yamaha F4 Bluetooth Và Micro Karaoke CAF P12

Combo Mixer Yamaha F4 Bluetooth Và Micro Karaoke CAF P12

1,590,000₫ 1,990,000₫

(2 đánh giá)
-24%
Combo Sound Card Alctron U16K MK3 Và Micro Takstar PC K200 Combo Sound Card Alctron U16K MK3 Và Micro Takstar PC K200

Combo Sound Card Alctron U16K MK3 Và Micro Takstar PC K200

3,550,000₫ 4,650,000₫

(2 đánh giá)
-18%
Combo Sound Card Alctron U16K MK3 Và Micro Takstar PC K320 Combo Sound Card Alctron U16K MK3 Và Micro Takstar PC K320

Combo Sound Card Alctron U16K MK3 Và Micro Takstar PC K320

3,790,000₫ 4,650,000₫

(4 đánh giá)